BI PHẢN QUANG ELEMENT

Hạt phản quang trong điều kiện ẩm ướt Element có tác dụng phản quang trong điều kiện thời tiết khô và ướt.
BI ELEMENT

Hạt phản quang trong điều kiện ẩm ướt Element:

Hạt phản quang trong điều kiện ẩm ướt Element có tác dụng phản quang trong điều kiện thời tiết khô và ướt. Hạt phản quang trong điều kiện ẩm ướt Element được sử dụng phải đạt các yêu cầu kỹ thuật về chiết suất: hạt phản quang trong điều kiện ẩm ướt Element có chiết suất tối thiểu 1,9 (Khô) và 2,4 (Ướt) (ASTM E 1967-98).

Một số hình ảnh tham khảo:

Hotline 0986 365 976